1. Anasayfa
 2. Otomobil

Araçlar Vergi Dairesi

Araçlar Vergi Dairesi

Bir aracın satın alınması sürecinin bir parçası olarak, aracın vergi dairesine kayıt edilmesi gerekiyor. Vergi dairesi, aracın özelliklerini kayıt altına alıyor, araca özel bir plakanın verilmesini sağlıyor ve aracın vergisini tahsil ediyor. İzin alınması gereken birçok evrak ve belge aracın vergi dairesinde karşılanıyor. Bu evraklar arasında aracın satın alındığına ilişkin belge, aracın satıldığı ekonomik yıl için getirilen vergilerin ödenmesine ilişkin evraklar, aracın alındığının doğrulandığı belgelere ve aracın ruhsatının yenilendiğini gösteren ruhsat evrakları yer alıyor.

Vergi dairelerinde aracın ruhsatının yenilenmesi de mümkün. Güncel vergilerin ödenmesi, ruhsatın gerçek sahibi ve aracın özelliklerinin doğrulanması gibi işlemlerin yerine getirilmesi koşuluyla, vergi dairesinde aracın ruhsatının yenilenmesi de sağlanabiliyor. Vergi dairesi ruhsatın yenilenmesinde aracın motor numarası ve ruhsat numarasının doğrulanmasını isteyebilir. Böylece aracın ruhsatının vergi dairesinde yenilenmesi sağlanıyor.

Vergi dairesi, aracın sahibine ruhsatının verilmesi için gerekli bilgileri sağlayabilir. Bunun için gereken evraklar vergi dairesinde karşılanıyor. Vergi daireleri, aracın sahibinin gerekli bilgileri doğrulayarak araca ruhsat verme yetkisine sahiptir. Vergi dairesi, ruhsatın şuan güncel ve geçerli olduğunu vergi dairesinin arşivinden onaylayabilir.

Vergi dairesi, aracın sahibi tarafından vergi borçlarının ödenmesine ilişkin belgelerin karşılanmasını da isteyebilir. Vergi borçları, aracın satın alınması sırasında ödenen ve aracın satın alındığı ekonomik yıla ait vergi borçları olabilir. Vergi borçlarının ödenmesi, aracın sahibinin ruhsatını almak için vergi dairesinde gerekli işlemleri yerine getirmesini gerektirir.

Araçların vergi dairelerine kayıtlı olması, aracın geçerli ve güncel olduğunu doğrulayan bir önlem. Aynı zamanda, aracın sahibinin ruhsat alabilmesi için gerekli olan evrakların karşılanmasını da gerekiyor. Bu sayede, aracın vergi borçlarının ödenmiş ve aracın geçerli bir ruhsata sahip olması sağlanabiliyor.

araçlar vergi dairesi

Araç Vergisi Nereden Alınır?

Arabalar, insanların günlük yaşamlarının olmazsa olmaz parçasıdır. Bu nedenle, arabaların trafik kanunları tarafından kontrol edilmesi ve araba sahiplerinin arabalarını her yıl vergiye tabi tutması gerekmektedir. Araç vergisi, araba sahiplerinin arabalarını trafik kanunlarına uygun olarak kullanmalarını sağlayan bir vergidir. Araç vergisi, araba sahiplerinin arabalarının muayene edildiğinden, trafikte güvenlik seviyelerinin sağlanmasına yardımcı olur.

Araç vergisi, araba sahiplerinin arabalarının her yıl vergiye tabi tutulmasını gerektiren bir vergidir. Bu vergi, araba sahiplerinin arabalarının muayene edilmesi, araba kullanımının kontrol edilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi ve araba sahiplerinin arabalarının trafik kanunlarına uygun olarak kullanılması için önlemler alınmasını sağlar. Araç vergisi, araba sahiplerinin trafikte sorunsuz bir şekilde kullanmalarını sağlamak için kullanılır.

Araç vergisi, her yıl araba sahiplerinin arabalarının vergi dairelerinden alınması gereken bir vergidir. Vergi dairesi, araba sahibinin aracının her yıl muayene edilmesi ve araba sahiplerinin aracının vergiye tabi tutulmasını gerektiren bir vergidir. Vergi dairesi, araba sahiplerinin aracının tüm gerekli muayene ve vergi ödemeleri yapılmasını gerektiren bir kurumdur. Vergi dairesi, araba sahibinin aracının her yıl muayene edilmesini ve aracının vergiye tabi tutulmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Araç vergisi, araba sahibinin aracının her yıl muayene edilmesini ve araba sahibinin aracının vergiye tabi tutulmasını gerektiren bir vergidir. Vergi dairesi, araba sahibinin aracının her yıl muayene edilmesi ve araba sahibinin aracının vergiye tabi tutulmasını sağlamak üzere kurulmuştur. Vergi dairesi, araba sahiplerinin arabalarının her yıl vergiye tabi tutulmasını istemektedir. Vergi dairesi, araba sahiplerinin arabalarının vergiye tabi tutulmasını istemektedir:

 • Araba sahibinin aracının her yıl muayene edilmesi
 • Araba sahibinin aracının trafik kanunlarına uygun olarak kullanılması
 • Araba sahibinin aracının çevreye karşı duyarlı olarak kullanılması
 • Araba sahibinin aracının vergiye tabi tutulması

Vergi dairesi, araba sahibinin aracının her yıl vergiye tabi tutulmasını gerektiren bir vergidir. Bu vergi, araba sahibinin aracının trafik kanunlarına uygun olarak kullanılmasını ve sorunsuz bir şekilde kullanılmasını sağlar. Vergi dairesi, araba sahiplerinin aracının vergiye tabi tutulmasını gerektiren bir kurumdur. Vergi dairesi, araba sahibinin aracının her yıl muayene edilmesini ve aracının vergiye tabi tutulmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

Araç vergisi her yıl araba sahiplerinin arabalarının vergi dairelerinden alınması gereken bir vergidir. Vergi dairesi, araba sahibinin aracının her yıl muayene edilmesi ve araba sahiplerinin aracının vergiye tabi tutulmasını gerektiren bir kurumdur. Vergi dairesi, araba sahibinin aracının trafik kanunlarına uygun olarak kullanılmasını ve araba sahibinin aracının çevreye karşı duyarlı bir şekilde kullanılmasını sağlayacak önlemler almak üzere tasarlanmıştır.

araçlar vergi dairesi

Araç Vergisinin Ödeme Yöntemleri

Araçlar vergi dairesi, araç vergisinin ödeme yöntemlerini sağlamaktadır. Araç vergisi, motorlu araçların kullanımı için alınan her yıl ödenen bir ödemedir. Vergi, araçlar için belirli bir miktar ücret alınarak ödenir. Araçlar vergi dairesi, bu ödeme yöntemlerinden faydalanan araç sahipleri için hizmet sunmaktadır.

Ödeme yöntemleri, ödeme yapılacak olan miktarın ne zaman ve nasıl ödeneceğine bağlıdır. Birincil ödeme yöntemi, kredi kartı ile gerçekleştirilen ödemedir. Vergi merkezinden alınan kredi kartı ile ödeme yapmak, aracın yasal sahibi tarafından kolaylıkla tamamlanabilir. İkincil ödeme yöntemi, çekler aracılığıyla gerçekleştirilen ödemedir. Çek ile ödeme, araç sahibi tarafından banka hesabına yatırılır ve vergi dairesinin banka hesabına havale edilir. Son olarak, nakit ödeme yöntemi kullanılabilir. Nakit ödeme yöntemi, aracın yasal sahibinin vergi dairesine müracaat etmesi durumunda uygulanır. Yalnızca güvenilir kurumlar tarafından temin edilen nakitler, kabul edilmektedir.

Araçlar vergi dairesi, ödeme yöntemleri arasından seçim yapmak isteyen araç sahiplerine destek sağlamaktadır. Ödeme yöntemi seçiminde, araç sahibi ödenmesi gereken tutar ve ödeme süresi gibi konuları dikkate almalıdır. Ayrıca, kredi kartı limitlerinin veya nakit ödemelerin yapılabileceği kurumların belirlenmesi de gereklidir. Ödeme süresi tüm yöntemlere aynıdır ve çoğu durumda bir ay içerisinde tamamlanmalıdır. Ödeme süresi aşıldığında, vergi tahsil edilemez ve araç kullanımına izin verilmez. Bu nedenle, ödeme zamanında tahsil edilmelidir.

Araçlar vergi dairesi, ödeme yöntemleri ile ilgili güncel bilgi sağlamaktadır. Ayrıca, aracın yasal sahibi tarafından vergi ödeme süreci hakkında detaylı bilgi de sunmaktadır. Bu sayede, araç sahipleri ödeme sürecini anlayabilecek ve uygun ödeme yöntemlerini seçebilecektir. Bu sayede, araç kullanımı yasa ve düzen içerisinde gerçekleştirilebilir.

araçlar vergi dairesi

Araç Vergisinin Güncel Fiyatları

Türkiye’de her araç sahibinin, araçlarının devlet tarafından kolayca kayıt altına alınmasını sağlamak için, araçlarının özellikleri doğrultusunda ödenmesi gereken bir belge olan araç vergisi vardır. Araç sahiplerinin her yıl bu vergiyi ödeyerek aracının devlet tarafından kayıtlı olmasını sağlamaları gerekmektedir. 2020 yılında araç vergisi güncel fiyatları hesaplanmıştır ve her araç sahibinin bu tutar üzerinden araç vergisi ödemesi gerekmektedir.

Türkiye’de araçlar vergi dairesi tarafından belirlenen araç vergisi iki ana kategoride sınıflandırılmıştır ve bu kategorilere göre fiyatlar belirlenmiştir. Bunlar; motorlu taşıtlar ve ticari araçlar şeklindedir. Motorlu taşıtlar için vergi, araçların yakıt tipine, motor gücüne, aracın model ve üretim yılına göre belirlenmektedir. Ticari araclar için ise vergi, alanın ve araçın türüne göre belirlenmektedir. Araçlar vergi dairesi tarafından belirlenen araç vergisi miktarları aşağıdaki tablodan kolayca görülebilir.

Araç Tipi Vergi Miktarı (TL)
Motorlu Taşıtlar (Benzin) Toptan Ticari: 0,50 / kg
Perakende Ticari: 0,55 / kg
Motorlu Taşıtlar (Dizel) Toptan Ticari: 0,55 / kg
Perakende Ticari: 0,60 / kg
Ticari Araçlar (Otomobil) 0,35 / kg
Ticari Araçlar (Kamyon) 0,40 / kg

Toptan ticari vergisi olan araçlar, yetkili satıcılar tarafından satışa sunulan araclar iken, perakende ticari vergisi olan araçlar, kamu veya özel kurumlar tarafından satışa sunulan araclar olarak kategorize edilmektedir. Ayrıca, her tip araç için belirlenen araç vergisi miktarları araçların yakıt türü ve motor gücüne göre değişebilmektedir.

Motorlu taşıtlar için belirlenen araç vergisi miktarları, aracın üretim yılına göre değişebilmektedir. Toptan ticari olan ve ilk yıl için ödenmesi gereken araç vergisi miktarı, 20000 TL’den az olan araçlar için 1500 TL, 20000 TL’den fazla olan araçlar için ise 2000 TL’dir. Perakende ticari olan araçlar için bu miktar, 3000 TL’dir. 2020 yılı için, ticari araclar için belirlenen araç vergisi miktarı, 20 ton ağırlığı ve altındaki araçlar için 1000 TL, 20 ton ağırlığını geçen araçlar için ise 2000 TL’dir.

2020 yılı için güncel olan araç vergisi fiyatları, aracın yakıt türü ve tipine göre farklılık göstermektedir. Ayrıca, araç vergisini ödeyen araç sahiplerine özel indirimlerin olması da mümkündür. Bu indirimler, aracın tipine, yakıt türüne ve motor gücüne göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin, motorlu taşıtlar için belirlenen arac vergisinin, motor gücü 160 HP’den az olan araç sahipleri için %50 indirimli olması mümkündür.

Araç vergisi, aracın devlet tarafından kayıtlı olmasını sağlamak için ödenmesi gereken bir vergidir ve her araç sahibinin her yıl bu vergiyi ödemesi zorunludur. Her araç sahibinin, aracına ait olan araç vergisi miktarı ve ödeme şekli hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. Yakın zamanda güncel olan araç vergisi fiyatları, araçların yakıt türüne, tipine ve motor gücüne göre değişkenlik göstermektedir.

araçlar vergi dairesi

Araç Vergisi Dairesi’ne Nasıl Ulaşılır?

Araçlar Vergi Dairesi, aracınızın çeşitli vergilere tabi olması gereken Türkiye’nin en önemli kurumlarından birisidir. Tercih edilmeyen bir ulaşım aracı olan aracınızın vergiye tabi olması şartıyla, düzenli seviyelere ulaşmak ve bunları sürekli olarak sürdürebilmek için gereklidir. Araçlar Vergi Dairesi, aracınızın vergiye tabi olmasına yardımcı olmak için çalışmaya devam etmektedir.

Araçlar Vergi Dairesi, aracınızın mevcut vergilerini veya gelecekteki vergilerini öğrenmek için sizinle iletişime geçebilir. Dairesi, vergilerin ne zaman ödeneceği, ne kadar para ödeneceği, vergi için hangi koşulların gerektiği ve vergiyi ödemeye devam etme konusunda size yardımcı olabilir. Bu vergiler, aracınızın ilk kez tescil edilmesinden itibaren başlayarak sürekli olarak ödenir.

Araçlar Vergi Dairesi’ne ulaşmak için öncelikle, aracınızın kayıtlı olduğu ilin Vergi Dairesi’ne başvurmanız gerekiyor. Vergi Dairesi’ne başvurmak için, aracınızın vergi numarası gereklidir. Vergi Dairesi’nden alacağınız bilgilerle aracınızın ödeme işlemini kontrol etme, tahakkuk düzenlemeleri ve daha fazlasını yapma, Araçlar Vergi Dairesi’nin web sitesinden aracınıza ulaşıp takip edebilir ve aracınızın vergilerini ödemeye devam edebilirsiniz.

Araçlar Vergi Dairesi’nden alacağınız diğer bilgiler aracınızın arıza durumu, aracın dijital vergileri, kayıt işlemleri ve güvenlik gereksinimleri gibi durumlarını kontrol etmek için yararlı olabilir.

Araçlar Vergi Dairesi’ne ulaşmak için en kolay yol, aracınızın kayıtlı olduğu ilin Vergi Dairesi’ne başvurmak ve aracınızın vergi numarasını girmektir. Aracınızın vergi numarasını bulmak için aracınızın kontrol kartını kullanabileceğiniz gibi, aracınızın üreticisi tarafından verilen tescil belgesini de kullanabilirsiniz.

Araçlar Vergi Dairesi, aracınızın vergisi hakkında bazı önemli bilgileri ve ödeme işlemlerini gerekli kılar. Araçlar Vergi Dairesi’ne ulaşmak, aracınızın vergilerini ödemeye devam etmek için gerekli olan çok önemli bir yol olarak kalır.

araçlar vergi dairesi

Araç Vergisi Dairesi’nde Hangi İşlemler Yapılabilir?

Araç Vergisi Dairesi, Türkiye’deki tüm motorlu araç sahiplerinin aracının vergilerini ödemeleri ve aracının kayıtlarını korumaları için bir sistemdir. Araç Vergisi Dairesi, motorlu araç sahiplerinin aracının vergilerini ödemelerini, aracının kayıtlarının tutulmasını, araç sürücüsünün belgelerinin saklanmasını, sürücünün güncel bilgilerinin takip edilmesini ve araç sürücüsünün güvenliğini sağlamayı da içermektedir.

Araç Vergisi Dairesi’nde, araç sahiplerinin aracının vergilerini ödemeleri için iki temel seçenek bulunur. Birincisi, vergi ödemesi banka aracılığıyla ya da posta aracılığıyla gerçekleştirilebilir. İkincisi, aracın vergisi, aracın kayıt numarası ve aracın sahibinin adı ve soyadı bilgileriyle internet aracılığıyla ödenebilir. Bununla birlikte, aracın vergisi, aracın kimliği numarası ve aracın sahibinin adı ve soyadı bilgileriyle, araç Dairesi’ne gidilerek veya aracın sahibi tarafından aracın plakası ve muhtarlığa gönderilerek ödenebilir.

Araç Vergisi Dairesi’nde, aracın kayıtlarının tutulması için araç sahibinin aracın plakası, markası, modeli, renkleri ve sahibinin adı ve soyadı bilgileri gibi bilgilerin saklanması gerekir. Gerekli bilgiler, aracın sahibi tarafından aracın kayıt işlemleri sırasında sağlanmalıdır. Bununla birlikte, araç sahibinin güncel bilgilerinin güncel tutulması da gereklidir. Bu bilgiler arasında araç sahibinin adresi, telefon numarası, kimlik numarası, e-posta adresi ve vatandaşlık bilgileri gibi bilgiler yer alır.

Araç Vergisi Dairesi’nde, sürücünün belgelerinin de saklanması gerekir. Bunlar arasında sürücü belgesi, ehliyet ve aracın sigorta poliçesi gibi belgeler yer alır. Araç Vergisi Dairesi’nde, bu belgelerin sürücü tarafından gönderilmesi gerekir. Ayrıca, araç sahibinin aracın güvenliğini sağlamak için periyodik kontrollerin yaptırması önerilmektedir. Araç sahibinin aracının servisleri ve düzenli bakımlarını da zamanında yaptırması önemlidir.

Araç Vergisi Dairesi’nde yapılabilen işlemler, aracın vergisi ödemesi, aracın kayıtlarının tutulması, sürücü bilgilerinin saklanması ve güvenliğin sağlanması olarak özetlenebilir. Araç sahiplerinin motorlu araçlarının vergilerini zamanında ödemeleri ve aracın bakımının zamanında yaptırılması, araç sahiplerinin aracının verginin zamanında ödenmesi ve aracın güvenliğinin sağlanması için önemlidir.

Tablolar şu şekilde kullanılabilir:

İşlemler Açıklama
Vergi Ödemesi Araç sahibinin aracın vergilerini banka aracılığıyla veya internet aracılığıyla ya da aracın plakası ve muhtarlık aracılığıyla ödemeleri.
Kayıt Tutulması Araç sahibinin aracın plakası, markası, modeli, renkleri ve sahibinin adı ve soyadı bilgileri gibi bilgilerin saklanması
Belge Saklanması Sürücü belgesi, ehliyet ve aracın sigorta poliçesi gibi belgelerin sürücü tarafından gönderilmesi
Güvenlik Sağlanması Araç sahibinin aracının periyodik kontrollerin yaptırması ve düzenli bakımlarının yaptırılması

araçlar vergi dairesi

Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Kredi Kartı ile Ödeme

Gelir İdaresi Başkanlığı Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Kredi Kartı ile Ödeme. Henüz kimliğinizi doğrulamadınız. Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir. e-Devlet Şifresi.

Git

araçlar vergi dairesi

İnternet Vergi Dairesi Hizmetleri

BİLGİ Yasal ve İdari düzenlemeler gereğince, ihbarınızın değerlendirmeye alınabilmesi için T.C. Kimlik Numaranız ile adresinizi girmeniz gerekmektedir. İnternet üzerinden sadece; – Kaçak Ürün İhbar Bildirimi, – Belge Düzeni, – Sahte Yanıltıcı Belge, – Mükellefiyet Kaydı, – Kira Gelirleri, – Vergi Dairesine Bildirimi Yapılmamış İşçi, – Asgari Geçim İndirimi .

Git

araçlar vergi dairesi

GİB

GİB.

Git

araçlar vergi dairesi

İVDB Hacizli Araçlar Satış Listesi

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca satışa çıkarılan güncel hacizli araçlar listesi. Araçları görüntüle, ihale tarihlerini gör, pazarlıktaki araçlar için teklif ver. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Hacizli Araçlar Satış Listesi. Cinsi Markaserimodel Yıl Yakıt Vites Tipi Km.

Git

araçlar vergi dairesi

Gelir İdaresi Başkanlığı

Vergi Mevzuatı; Uluslararası Mevzuat; KKDF Mevzuatı; Taslaklar; Mevzuat Arama; e-İşlemler. İnteraktif Vergi Dairesi; İnternet Vergi Dairesi; Defter-Beyan Sistemi; e-Beyanname; Borç Sorgulama ve Ödeme. 7020 Borcu Sorgulama Ödeme; 6736 Borcu Sorgulama ve Ödeme; Gelir Vergisi Kira-MSİ-Ücret-Diğer Kazanç ve İratlar Borcu Sorgulama .

Git

İVDB Hacizli Araçlar Satış Listesi

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca satışa çıkarılan güncel hacizli araçlar listesi. Araçları görüntüle, ihale tarihlerini gör, pazarlıktaki araçlar için teklif ver. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Hacizli Araçlar Satış Listesi. Cinsi Markaserimodel Yıl Yakıt Vites Tipi Km.

Git

Satılık Hacizli ve İcralık Araçlar

Türkiye’deki hacizli icralık araçlar, bankalardan satılık icralık araçlar, Vergi Dairelerinden Satılık Hacizli Araçlar, Gümrükten Satılık Hacizli Araçlar.

Git

Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme Gerçek Kişi

Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme Gerçek Kişi ÖNERİLEN HİZMETLER Tapu Bilgileri Sorgulama Tapu Telefon Bilgileri Beyan Tapu Taşınmaz Beyan Tapu ve Kadastro Harç ve Döner Sermaye Sorgulama Döner Sermaye Ödeme. Henüz kimliğinizi doğrulamadınız. Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik .

Git

GİB İnternet Vergi Dairesi

GİB İnternet Vergi Dairesi. Bu sitemizden verilen hizmetler, Başkanlığımızca yapılan geliştirmeler sonucunda ivd.gib.tr ve intvrg.gib.tr adreslerine taşınmıştır.

Git

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

Hacizli Araç,Menkul ve G.Menkul satışı; İzmir Vergi Dairesi Başkanlığından Haberler. Tüm Haberler. 12. Mayıs. Grup Müdürümüz Sayın Seyit YAŞAR, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın Düzenlediği 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Bilgilendirme Toplantısına Katıldı. 2.

Git

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir
araba ayna süsü