1. Anasayfa
 2. Yemek

Istanbul Üniversitesi

Istanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi, Türkiye’nin en eski üniversitelerinden biri. Üniversite, Anadolu’nun fethinden sonra, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1453 yılında kurulmuştur. Üniversite, İstanbul’a gelen kültürleri ve medeniyetleri kabul etmiş ve bunlara karşılık olarak dünya çapında pek çok önemli düşünceyi meydana getirmiştir.

İstanbul Üniversitesi, çağdaş Türkiye’nin bilimsel, teknolojik, kültürel ve toplumsal gelişimine büyük katkıda bulunmuştur. Üniversite, akademik alanda olduğu kadar, sosyal ve kültürel alanda da öncü olmuştur. Üniversite, sahip olduğu en başarılı programlar, kaliteli eğitim ve güçlü altyapıya ile kalıcı bir iz bırakmıştır.

İstanbul Üniversitesi, toplumsal etkisinin yanı sıra, uluslararası boyutta da önemli bir etkiye sahiptir. Üniversite, uluslararası konularla ilgili çok sayıda önemli projeler başlattı ve çeşitli uluslararası ödüller almaya devam ediyor. Üniversite, öğrenci ve öğretim üyeleri arasında çeşitli kültürel değişim programlarını desteklemektedir.

İstanbul Üniversitesi, üstün akademik performansının yanı sıra, öğrencilere dünya çapında bir liderlik ve öğrenme deneyimi sağlıyor. Üniversite, öğrencilerine çok sayıda burs, beceri geliştirme programları ve çeşitli etkinlikler sunmaktadır. Üniversite, her yıl, öğrencilerine çok sayıda başarılı mezun etmektedir.

İstanbul Üniversitesi, son yıllarda, akademik ve ar-ge alanında da etkin bir şekilde gelişme kaydetti. Üniversite, ulusal ve uluslararası çalışmalara katılarak, kamuya, iş dünyasına ve akademik çevreye çok sayıda faydalı ve değerli çalışmalar yürüttü. Böylece, İstanbul Üniversitesi, çağdaş üniversite anlayışının sağladığı güce dayanarak, bir ömür boyu öğrenmeyi amaçlamaktadır.

istanbul üniversitesi

Istanbul Üniversitesi’nin Tarihçesi

Istanbul Üniversitesi; Türkiye’nin en eski ve en eski üniversitesi, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuştur. Öncelikle, Fatih Sultan Mehmet, Fatih Medresesi’ni kurmuş, bu medresenin yönetimini İstanbul’da bir üniversiteye devretmiştir. Bu üniversite, sonraki yıllarda kurulmuş olan ve önceki üniversiteyi takip eden aynı anda birden fazla üniversite olmuştur. 1846 yılında İmparatorluk İstanbul Üniversitesi, 1884 yılında Darülfünun-ı İstanbul olarak adlandırılmıştır. Üniversite, Artezyen, İstanbul Üniversitesi ve Üniversite-i Osmaniye adlarını almıştır. 1933’te, bu üniversiteler tek bir üniversite olarak birleştirildi, İstanbul Üniversitesi adını aldı ve bağımsız bir üniversite haline geldi.

Istanbul Üniversitesi, ülkenin en köklü ve en büyük üniversitesidir. Üniversite, Türkiye’nin önde gelen kurumlarından biri olarak, tüm akademik disiplinleri kapsayan bir kuruluştur. Üniversite, günümüzde farklı türlerdeki akademik alanlarda dünya standartlarına sahip bir eğitim programı sunmaktadır. En güncel bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler, İstanbul Üniversitesi öğrencilerine kaliteli bir akademik eğitim sunmak için kullanılmaktadır. Günümüzde üniversite, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli kurumlardan biri olarak görülmektedir.

İstanbul Üniversitesi, üniversite öğrencileri için konaklama, eğitim ve diğer destek hizmetleri sağlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerin akademik başarılarındaki gelişmeyi sağlamak için çeşitli eğitim programları sunmaktadır. Öğrencilerin sağlık, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayabilecek çok sayıda hizmet de sunulmaktadır. Özellikle İstanbul Üniversitesi’nin öğrencilerinin sağlıklı bir eğitim almaları için gereken destek sağlandığından emin olunmaktadır.

İstanbul Üniversitesi, ülkedeki en eski üniversite olarak, tarihsel bir bağlamda önemli bir kurumdur. Günümüzde, üniversite, kaliteli eğitim, kültürel değerler ve akademik bir çevre sunmaktadır. Üniversite, sağlık, sosyal ve kültürel gelişme alanlarında önemli çalışmalar yürütmektedir. İstanbul Üniversitesi, kaliteli eğitime, yenilikçi çalışmalara ve akademik çevreye odaklanan dünyanın en önemli üniversitelerinden biridir.

istanbul üniversitesi

Istanbul Üniversitesi’nde Eğitim ve Öğretim

Istanbul Üniversitesi, Türkiye’nin en eski ve gelişmiş üniversitelerinden biridir. Üniversitenin en önemli özelliklerinden biri eğitim ve öğretim kalitesinin yüksek olmasıdır. Öğrencilerin kaliteyi anlayıp, kendi özgün fikirlerini geliştirerek kendilerini geliştirmeyi öğrenmelerini sağlayan öğretim kurumudur. Istanbul Üniversitesi, öğrencilere, eğitim ve öğretim süreçlerinde çok çeşitli teorik ve pratik uygulamalarla destek vermektedir. Öğrenciler, eğitim ve öğrenme süreçlerini kendi özgün bakış açılarıyla gerçekleştirerek yenilikçi çözümler sunmak üzere yetiştirilmektedir.

Istanbul Üniversitesi, kaliteli eğitim almak isteyen öğrencilerin kendi potansiyellerini keşfetmelerine ve üstün başarıya ulaşmalarına yardımcı olmak için çeşitli öğrenme yöntemleri sunmaktadır. Öğrencilerin üniversite deneyimi kazanmaları için, çeşitli kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler organize edilmektedir. Bu etkinlikler arasında, çok sayıda atölye çalışması, konferanslar, okul gezileri, yurt içi ve yurt dışı gezileri, istatistiksel yöntemler ve deneysel projeler de bulunmaktadır. Etkinlikler, öğrencilere akademik performanslarını geliştirmek, kendilerini ifade etmeyi öğrenmek ve özgüveni kazanmak için gerekli olan becerileri kazandırmak amacıyla düzenlenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için mesleki işbirliği programları da mevcuttur.

Istanbul Üniversitesi, eğitim ve öğrenme süreçlerini geliştirmek için öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için son teknoloji donanımlı laboratuarlar, bilgisayar sınıfları, kütüphaneler ve öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini sağlayan sanat ve kültür etkinlikleri sunmaktadır. Üniversite, öğrencilerin öğrendiği ve öğretilen bilgileri pratik uygulamalarla uygulamalarını sağlamak için güçlü bir akademik danışmanlık programı sunmaktadır. Bu program, öğrencilerin kendilerini ifade etmelerini ve kariyer hedeflerine ulaşmalarını desteklemek amacıyla akademik danışmanlar tarafından yürütülmektedir.

Istanbul Üniversitesi, öğrencilerinin kaliteli eğitim almalarını sağlamak için güçlü bir akademik ortam sağlamaktadır. Üniversite, öğrencilerin öğrendiklerini kullanmalarını ve öğrendiklerini üst düzeyde ifade etmelerini sağlamak için eğitim ve öğrenme alanlarında öncü bir kurum olarak hizmet vermektedir. Istanbul Üniversitesi, uluslararası standartlara uygun ve kaliteli eğitim ve öğretim süreçleri geliştirmek için gerekli olan tüm araçları sağlamaktadır.

istanbul üniversitesi

Istanbul Üniversitesi’nde Yürütülen Akademik Araştırmalar

Istanbul Üniversitesi, Türkiye’nin en köklü ve en büyük üniversitelerinden biridir. Bu özel üniversite, çok sayıda akademik araştırma projesine ev sahipliği yapıyor. Bu projeler, çalışan öğrencilerin, akademik çalışmalarının derinlik ve kapsamını artırmak için kültür, sosyal, beşeri ve fen bilimlerinin doğrultusunda geliştirilmiş projelerdir. İstanbul Üniversitesi’nin akademik araştırma projeleri, öğrencilere gelecekteki mesleklerinde başarılı olmaları için gereken bilgi ve becerileri sağlamayı amaçlamaktadır. Özellikle bu üniversitenin eğitim ve öğretim görevlileri, öğrencilerin başarılarının artırılmasını sağlamak için her türlü çaba göstermektedir.

Istanbul Üniversitesi’nde akademik araştırma projeleri çoğunlukla üniversiteden mezun olan öğrencilerin kariyer planlaması ve başarısının artırılması üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu projeler, öğrencilerin mesleki ve akademik konularının derinlik ve kapsamını arttırmak için onlara faydalı bilgi ve beceriler sağlamaktadır. Öğrencilerin çalışmalarındaki başarılarını arttırmalarını teşvik etmek amacıyla İstanbul Üniversitesi, burs ve yüksek lisans programları gibi farklı konularda çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Özellikle, İstanbul Üniversitesi’nin tarih, sosyoloji, siyaset bilimi, iktisat, hukuk gibi farklı alanlarda yürütülen akademik araştırma projeleri, öğrencilerin başarılı olmalarını sağlamak için faydalı bilgiler elde etmelerini sağlayacaktır. Bu projeler, öğrencilerin mezun olarak çalışma hayatına atılmalarına yardımcı olacak ve onların mesleki kariyerlerini güçlendirmelerine katkıda bulunacaktır.

Son olarak, İstanbul Üniversitesi’nde yürütülen akademik araştırma projeleri, öğrencilerin başarısını arttırmak ve mesleki kariyerlerine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmış projelerdir. Bu projeler, öğrencilere farklı alanlarda akademik ve mesleki özelliklerin arttırılması gibi konularda yardımcı olmaktadır.

istanbul üniversitesi

Güncel Etkinlikler ve Sosyal Faaliyetler

İstanbul Üniversitesi, öğrencilerinin çeşitli güncel etkinliklere ve sosyal faaliyetlere katılmalarını sağlamak için büyük ölçüde çaba sarf ediyor. Etkinlikler arasında kültürel, sporcu, sosyal ve hobi faaliyetleri bulunmaktadır. Bu aktiviteler arasında dans, müzik, resim, drama, tiyatro, basketbol ve diğer sporların yanı sıra sosyal sorumluluk ve kültürel faaliyetler de sayılabilir. Böylelikle öğrenciler, çeşitli yeteneklerini ve kaynaklarını kullanma fırsatı bulurlar.

Güncel Etkinlikler ve Sosyal Faaliyetler Programı, öğrencilerin hayatlarının mevcut durumunu dikkate alarak, çeşitli konularda öğrenme, ortak paylaşım ve eğlenme aracı sağlar. Örneğin, öğrencilerin haftalık olarak sosyal teknolojiler kullanarak sohbet etmeleri, birbirleriyle konuşmaları ve aynı zamanda çeşitli üniversite kültürü arasında bilgi alışverişi yapmalarına olanak sağlanır. Ayrıca, öğrenciler aynı zamanda çeşitli sosyal etkinliklerden, müzik ve dans etkinliklerinden, kısacası çeşitli etkinliklerden yararlanmak için bir araya toplanabilirler. Böylelikle, öğrenciler, kendi ilgi alanlarına göre çeşitli etkinliklere katılma ve eğlenme fırsatına sahip olurlar.

Öğrenciler, İstanbul Üniversitesi Güncel Etkinlikler ve Sosyal Faaliyetler Programı’ndan faydalanmak için önceden kayıt yaptırmalıdır. Öğrencilerin herhangi bir faaliyete katılmak istediği zaman, web sitesinde o faaliyet hakkında detaylı bilgiler edinmeleri ve başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Kayıt sonrası, üniversite, katılımcıları çeşitli etkinlikler için gerekli olan gerekli malzemelerin sağlanmasını ve bilgilendirmelerin yapılmasını sağlayacaktır. Ayrıca, üniversite, öğrencilerin faaliyetlerden aldıkları faydadan yararlanmalarını sağlamak için çeşitli destekler de sağlar.

İstanbul Üniversitesi, öğrencilere etkinlikler konusunda düşündükleri gibi fikirlerin gerçeğe dönüşmesini sağlamak üzere çok sayıda destek sunar. Programa katılanlara ücretsiz olarak dijital teknolojiler, ekipman, sarf malzemeleri, eğitimler ve destek hizmetleri sağlanmaktadır. Ayrıca, üniversite, öğrencilerin çalışmalarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak için ekstra kaynaklara da erişim sağlar. Böylelikle, öğrenciler, çeşitli güncel etkinlikler ve sosyal faaliyetlerden en iyi şekilde yararlanıp, etkinliklerden elde ettikleri bilgileri kullanarak öğrenme, paylaşma ve eğlenme fırsatlarından yararlanabilirler.

istanbul üniversitesi

Istanbul Üniversitesi’nde Öğrenci Yaşamı

İstanbul Üniversitesi, ülkemizin zengin kültürel geçmişine ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmasının yanı sıra, öğrencilere mükemmel bir öğrenim deneyimi sunmak için de özen gösteriyor. Üniversite, öğrencilerinin nitelikli bir eğitim almalarının yanı sıra, İstanbul’un güzelliği ve kültürel mirasına daha yakın olmaları için iyi bir seçenek sunmaktadır.

İstanbul Üniversitesi, kapsamlı kütüphaneleri, laboratuarları, öğrenme ortamları ve öğrenme çevreleri ile öğrencilere kaliteli bir eğitim ortamı sunmaktadır. Kütüphaneler, İstanbul Üniversitesi hakkında üç temel konu başlığında yayınlar sunmaktadır: tarih, bağlam ve kültür. Laboratuarlar, öğrencilerin, bilimsel konular hakkında daha fazla bilgi edinmelerine ve özgün düşünceler geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Üniversite, öğrencilerinin her türlü akademik ve mesleki gelişim için en iyi imkanlara sahip olmalarını sağlamak için yüksek kalitede öğrenme ortamları sunmaktadır.

İstanbul Üniversitesi, öğrencilerinin sosyal hayatlarının yanı sıra, kültürel faaliyetlerde de yer almalarını sağlamayı amaçlar. Öğrenciler, kültürünü ve tarihinin farkına varmalarını destekleyen, öğrencilerin kendi kültürel miraslarını keşfetmelerine yardımcı olan bir çok kültürel etkinliklerden faydalanabilirler. Bu etkinlikler arasında, gezi etkinlikleri, söyleşi ve atölye çalışmaları, okuma grupları, sinema gösterimleri ve tiyatro etkinlikleri bulunur.

İstanbul Üniversitesi, öğrencilere nitelikli bir eğitim ortamı sunan eşsiz bir öğrenim deneyimi sunmaktadır. Kütüphaneler, laboratuarlar, öğrenme ortamları ve kültürel etkinlikler ile öğrencilerin akademik hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olan İstanbul Üniversitesi, öğrencilerin tarihinin ve kültürünün farkına varmalarını sağlamak için de eşsiz bir seçenek sunmaktadır.

istanbul üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi mensupları, emeklileri, öğrencileri, mezunları, eş ve çocukları imkanları ölçüsünde uygun bedelle hizmet verilmektedir. Hastanelerimiz İstanbul Üniversitesi bünyesinde yer alan 3 hastanemiz ile vatandaşlarımıza sağlık alanında hizmet etmekteyiz.

Git

istanbul üniversitesi

İstanbul University

All News Announcements İstanbul University WESREF-IU Orientation Program 31.08.2018 Istanbul University WESREF-IU Academic Language Support Program 31.08.2018 Law On The Bosphorus Istanbul International Summer School 2018 23.05.2018 The Period Of Treatment With Game Sensors Start 29.02.2016 First 3 Young Soloists From İU 29.02.2016.

Git

istanbul üniversitesi

Fakülteler

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 34452 BeyazıtFatihİstanbul +90 212 440 00 00 [email protected] [email protected] Üniversitemiz İÜ Web TV Sanal Tur Yerleşkeler Tanıtım Filmi Tarihten Gelecege Bilim Köprüsü .

Git

istanbul üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

22 Lisans, 20 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 29’ü Açıköğretim, 18’i AUZEF’e bağlı Uzaktan Öğretim, 2’si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretim programıdır.

Git

istanbul üniversitesi

CC

İstanbul Üniversitesi İÜ , ana yerleşkesi İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan, Türkiye’nin en eski devlet üniversitesidir Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ilk Avrupa tarzı üniversite olarak kabul edilen Darülfünun’un doğrudan devamı olan İstanbul Üniversitesinin bazı birimlerinin temelleri İstanbul’un fethinin ertesi günü olan 30 Mayıs 1453’te Fatih Sultan Mehmet’in .

Git

İstanbul Üniversitesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Doktora Öğrencilerimizin Dikkatine! Lisansüstü Öğrencilerimizin Dikkatine! Lisansüstü Süreçlerinin Dijitalleştirilmesi 2. Faz.

Git

Aksis

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. Ara İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi. İkinci Üniversite Programlar Başvuru Koşulları Öğrencilik İmkanları Ders Materyalleri Ara Tüm Manşetler Nasıl Kayıt Olurum? .

Git

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Istanbul University Turkish: İstanbul Üniversitesi is a prominent public research university located in Istanbul, Turkey. Founded by Mehmed II on May 30, 1453, a day after the conquest of Constantinople by the Turks, it was reformed in 1846 as the first Ottoman higher education institution based on European traditions.

Git

Istanbul University

Değerli öğrencimiz, yeni öğrenme yönetim sistemine aksis.istanbul.tr adresinde bulunan “Açıköğretim Öğrenme Yönetim Sistemi” linkinden ulaşabilirsiniz.

Git

İstanbul Üniversitesi İkinci Üniversitem Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Aday Öğrenci Aday Öğrenci Tüm birimlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi bulabileceğiniz tanıtım sayfamıza ulaşmak için tıklayınız. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı aday öğrenci sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Git

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir