1. Anasayfa
 2. Yemek

Sağlık Bakanlığı Yemek Hizmetleri Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Yemek Hizmetleri Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı, her yıl olduğu gibi bu yılda da çeşitli yemek hizmetleri için Yönetmelik hazırlamıştır. Yönetmelik, temel amacı sağlığa uygun olarak özel ve kamu kurumlarının yemek hizmetlerindeki standartların geliştirilmesini ve güvenilirliğinin sağlanmasını öngörmektedir. Yönetmelik, kamu kurumları ve özel firmaların çalışanlarının sağlık ve hijyene dikkat etmesini ve çevreye duyarlı olmasını kolaylaştırmaktadır.

Yönetmelik, özellikle hijyen kurallarının uygulanmasının önemine vurgu yapmaktadır. Sahip olduğu hijyen standartları ve kalite kontrolü, ayrıca çalışanların hijyen konusunda eğitim görmüş olması gerekmektedir. Bu standartlar, özellikle yiyeceklerin pişirilmesinde, saklanmasında ve servis edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte, hijyen kurallarının uygulanması, yemek hazırlanmasının kolaylaştırılması ve özel kurumların güvenilirliğini arttırmak için çok önemlidir.

Yönetmelik, ayrıca çalışanların yenilikçi fikirler ve teknolojilerle donatılmasını da öngörmektedir. Özellikle özel yemek hizmeti veren kurumlar, teknolojinin gelişmesiyle birlikte, çalışanların sağlık ve hijyen konusunda daha bilinçli olmalarını sağlamak için gerekli ek önlemleri almalıdır. Bu sayede, çalışanlar, yiyeceklerin sağlıklı bir şekilde hazırlanması ve servis edilmesi için gerekli hijyen ve kalite standartlarını daha iyi anlayabilecek ve uygulayabileceklerdir.

Yönetmelik, yemek hizmeti için belli oranda eğitim vermek zorunda olan özel kurumları kapsamaktadır. Bu eğitimler, çalışanların sağlık ve hijyen konusunda daha iyi eğitim almalarını sağlamaktadır. Böylece, çalışanlar daha iyi hijyen standartlarını anlayacak ve uygulayacaklardır. Yönetmelik, ayrıca çalışanların yemeklerin servis edilmesi ve müşterilere sunulması konusunda yeterli eğitim almalarını öngörmektedir.

Sağlık Bakanlığı’nın yemek hizmetleri için hazırladığı Yönetmelik, özel ve kamu kurumları arasında uyumu sağlamak için çok önemlidir. Özellikle yemek hizmeti sunan kurumların çalışanlarının sağlık ve hijyen konusunda eğitim almalarını sağlamak ve hijyen standartlarını yerine getirmelerini sağlamak üzere kurulmuştur. Böylece, çalışanlarının sağlık ve hijyen konusunda bilinçli olmaları ve çevreye duyarlı olmaları sağlanmış olacaktır.

sağlık bakanlığı yemek hizmetleri yönetmeliği

Yemek Hizmetleri Yönetmeliği’nin Amacı

Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Yemek Hizmetleri Yönetmeliğinin amacı kamu sağlık kuruluşlarında sağlanan yemek hizmetlerini teşvik etmek, sağlık personeli ve hastaların sağlıklı, hijyenik ve standart yemek hizmeti almalarını sağlamaktır. Yönetmelik, kamu sağlık kuruluşlarında yapılan yemek hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi ve kuralların karşılanmasının sağlanması amacıyla hazırlanmıştır.

Yönetmelik, kamu sağlık kuruluşlarında yapılan yemek hizmetlerinin hijyenik olmasını sağlamak amacıyla, hijyen ve gıda kalitesi standartlarına uymak zorundadır. Yönetmelik dahilinde, yemek hizmetlerinde kullanılan malzemelerin nitelikleri, işletmeler tarafından sağlanan hizmet kalitesi, hijyen, gıda güvenliği, gıda tüketiminin ölçülmesi, tüketimin kontrol edilmesi ve sağlık personeli ve hastaların sağlıklı yemek tüketimine katkı sağlanması gibi çeşitli konularda kurallar getirilmiştir.

Yönetmelik; kamu sağlık kuruluşlarının yemek hizmetleri ile ilgili personel sayısı, hijyen kurallarına uyması, gıda güvenliği, gıda tüketiminin ölçülmesi, yemek malzemelerinin niteliği, yemek hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerin kayıt ve kontrolü ile ilgili konulara ilişkin ayrıntılı kurallar içermektedir. Yönetmelik, kamu sağlık kuruluşlarının yemek hizmetleriyle ilgili faaliyetlerinin özel bir plana göre gerçekleştirilmesi, personel yeterliliğinin sağlanması, personelin eğitime tabi tutulması, kayıt tutulması, hijyen kurallarının uygulanması, gıda güvenliğinin sağlanması ve kamu sağlık kuruluşlarından yemek hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerin ödeme koşulları ile ilgili konularda da düzenlemeler yapılmıştır.

Yönetmelik, her kamu sağlık kuruluşu tarafından yerine getirilmesi gereken kurallar içermektedir. Yönetmelik, kamu sağlık kuruluşlarında sağlanan gıda kalitesinin yükseltilmesini, hijyenin sağlanmasını, gıda güvenliğinin sağlanmasını ve sağlık personeli ve hastaların sağlıklı yemek tüketimine katkı sağlanmasını amaçlamaktadır.

Tablolar

Kurumsal Yemek Hizmetleri Kriterler
Hijyen Gerekli hijyen koşullarının sağlanması
Gıda Kalitesi Standartlarına uygun gıda sağlanması
Personel Yetkisi Gerekli personel yeterliliğinin sağlanması
Kayıt Tutulması Tüketim miktarının belirlenmesi

sağlık bakanlığı yemek hizmetleri yönetmeliği

Yemek Hizmetleri Yönetmeliğinin Kapsamı

Sağlık Bakanlığı’nın Yemek Hizmetleri Yönetmeliği, Türkiye’de sağlıklı ve hijyenik bir şekilde hazırlanan yemeklerin sunulmasını sağlamak için hazırlanmış bir mevzuatı içermektedir. Yönetmeliğin kapsamı, kuruluşlar tarafından sunulan yemeklerin gıda güvenlik kurallarına uygun olmasını sağlamak ve bununla birlikte kuruluşların yemek hizmetlerini düzenlemek için yapılmış bir çözüm oluşturmaktır. Yönetmelik, her ne kadar özel bir sektöre hitap etse de, sağlık kuruluşlarının, okulların, sosyal tesislerin ve çalışan kantinlerinin yemek hizmetleriyle ilgili koşulları ve standartları çerçevesinde yönetilmelerini de kapsar.

Yönetmelikte özellikle önem verilen konular, gıda güvenliği ve hijyeni, yemeklerin garantili olarak sunulması ve yemek hizmeti personelinin özel eğitim almasıdır. Yemek hizmetlerinin teknik şartlarının yerine getirilmesi ve sayısız gıda sağlığı ve hijyen kurallarının kuruluşlar tarafından uygulanması gerekmektedir. Yönetmelik ayrıca yemek servisinin yürütülmesinden sorumlu olan kişi veya kişilerin tayin edilmesi, yemeklerin fiyatlandırılması veya kullanılacak gıdaların verimli bir şekilde kullanılması gibi konulara da değinmektedir.

Yemek hizmetlerinin başarılı bir şekilde verilmesi için, Yönetmelik’in tüm maddeleri ve koşullarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bu maddeler arasında, yemek hizmetlerinin düzenli olarak değerlendirilmesi, hijyen ve güvenlik kurallarının gerektiği gibi uygulanması, personel eğitimlerinin belirli aralıklarla yenilenmesi gibi bir dizi önemli konu bulunmaktadır.

Yemek hizmetlerinin sağlıklı, hijyenik ve güvenli bir şekilde sunulmasının, toplumsal refah seviyesinin ve insan sağlığının korunmasının güvence altına alınmasının önemli bir parçası olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, Yönetmelik’te belirtilen koşulların yerine getirilmesi, hijyenin korunması ve öngörülen standartların uygulanması, sağlık kuruluşlarının, okulların, sosyal tesislerin ve çalışan kantinlerinin yemek hizmetlerini düzenleyen önemli bir kuraldır.

sağlık bakanlığı yemek hizmetleri yönetmeliği

Yemek Hizmetlerinin Hijyenik Koşulları

Sağlık Bakanlığı Yemek Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, hijyenik koşullar güvenli ve sağlıklı yemeklere hizmet vermek için önemli bir ön koşuldur. Yemek hizmetleri, kişisel hijyen kuralları ve işyerinde hijyen standartlarının korunması gerektiği gibi, gıda hijyeninin de sağlanmasını gerektirir. Bununla birlikte, işletmenin yemek hizmeti çalışanlarının uygun hijyen standartlarının korunması için bir takım kurallara uyması gerektiği de belirtilmektedir.

Yemek hizmeti çalışanlarının hijyen kurallarına uyması önemlidir. Bunlar arasında, çalışanların günlük olarak temiz giyinmesi, kişisel bakım ürünleri veya maddeler ile çalışma alanına asla girmemesi ve ellerinin sık sık sıvı sabun veya antiseptik ile birkaç dakika yıkanması yer almaktadır. Ayrıca, çalışanların çalışma alanındaki her şeyi işlerinin gereği gibi kullanmaları ve tüm masaları, mobilyaları, stantları ve diğer açık alanları temiz tutmaları gerekmektedir. Çalışanlar, gıda ve diğer alanlarda kullanılan tüm malzemelerin temizliğini de kontrol etmelidir.

İşletmeler de, hijyenik koşulları korumak için gıda üretim alanlarında çeşitli hijyen standartlarının uygulanmasını sağlamalıdır. Örneğin, gıda işletmelerinde, her gün süpürmeler, paspaslar ve tüm gıda üretim malzemelerini temizleme malzemeleri kullanılmalıdır. Ayrıca, gıda üretim alanında çalışanların temiz çalışma alanında temiz ve pürüzsüz giyinmesi, kişisel hijyen ürünlerini ve maddelerini çalışma alanına getirmemeleri ve açık havada çalışmaları gerekmektedir.

Tablo olarak, Yemek Hizmetlerinin Hijyenik Koşulları hakkındaki temel kuralları şu şekilde sıralayabiliriz:

Kural Açıklama
Temiz Giyinme Çalışanların günlük olarak temiz giyinmesi gerekir.
Kişisel Bakım Ürünleri ve Maddeleri Çalışma alanına kişisel bakım ürünleri veya maddeler asla girmemelidir.
Ellerin Yıkanması Çalışanların ellerinin sık sık sıvı sabun veya antiseptik ile yıkanması gerekir.
Çalışma Alanının Temizliği Çalışanlar tüm masaları, mobilyaları, stantları ve diğer açık alanları temiz tutmalıdır.
Gıda Hijyeninin Sağlanması Gıda ve diğer alanlarda kullanılan tüm malzemelerin temizliği kontrol edilmelidir.
Hijyen Standartlarının Uygulanması Gıda üretim alanlarında hijyen standartlarının uygulanması gerekir.

Gıda işletmelerindeki hijyen standartlarının korunması, özellikle yemek hizmeti çalışanlarının her gün güvenli ve sağlıklı yemekler sunabilmeleri için çok önemlidir. Gıda hijyeninin sağlanması, müşterilerin güvenliğini ve sağlığını koruyarak, işletmenin güvenilirliğinin ve itibarının korunmasını da sağlayacaktır.

sağlık bakanlığı yemek hizmetleri yönetmeliği

Yemek Hizmetinin Bazı Hükümleri

Sağlık Bakanlığı Yemek Hizmetleri Yönetmeliği, yemek hizmetlerinde kaliteyi artırmak, toplumsal ve bireysel sağlığın güvencesini sağlamak ve çevreye duyarlı olmak amacıyla sağlık kuruluşlarının yemeklerini uygun bir şekilde sunmalarını sağlamak için tasarlanmıştır. Yönetmelik, yemek hizmetlerinin verilmesinde uygulanması gereken temel kuralları kapsamaktadır.

Yönetmelik, özellikle yemek hizmetlerinin güvenliği, hijyen ve kalitesi açısından çok önemlidir. Yönetmelik, özellikle sağlık personeline, hastalara ve ziyaretçilere yemek hizmetinin ne kadar kaliteli olduğuna dikkat çekmektedir. Yönetmelik ayrıca çalışanların güvenliği ve hijyeni korumak için gerekli olan önlemleri de düzenlemektedir.

Yönetmeliğin, sağlık kuruluşlarında yemek hizmetlerinin verilmesine ilişkin kuralları özetlemek için yapılan özel başlıklar vardır. Bunlar; mevzuat, yemek tesisleri, personel, yemek malzemeleri, yemek hizmetleri, hijyen ve güvenlik, çevresel etkiler ve kontrol mekanizmalarıdır. Sağlık kuruluşları, bu başlıkların kurallarını uygulamak zorundadır.

Yönetmelik, yemeklerin sağlanmasındaki kuralların yanı sıra, yemek tesislerinin çalışma kapasitelerini, yemek malzemelerinin alınmasının nasıl yapılacağını, yemeklerin pişirilmesine ve sunulmasına ilişkin kuralları ve personelin eğitilmesini de içermektedir. Yönetmelik, ayrıca çevresel etkileri azaltmak amacıyla toksik maddelerin kullanımını yasaklamaktadır.

Sağlık Bakanlığı Yemek Hizmetleri Yönetmeliği, sağlık kuruluşlarında yemek hizmetlerinin verilmesinde uygulanması gereken kuralları içermektedir. Yönetmelik, özellikle yemeklerin hijyen ve güvenliğini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Aynı zamanda, çevresel etkileri minimize etmek için önlemler alınmasını da öngörmektedir.

sağlık bakanlığı yemek hizmetleri yönetmeliği

Yemek Hizmetlerinin Uygulanması

Sağlık Bakanlığı Yemek Hizmetleri Yönetmeliği, Türkiye’nin her köşesindeki kişilerin sağlıklı bir şekilde beslenmesini ve çeşitli yiyecek ve içecekler sunulmasını sağlamak için oluşturulmuştur. Yemek hizmetleri, bireysel olarak hazırlanan yiyecek ve içeceklerden oluşmaktadır. Yönetmelik, tam olarak ne zaman, nasıl, nerede ve nasıl hizmet sunulacağını belirlemede ve uygulamada rehberlik etmek için tasarlanmıştır.

Yemek hizmetleri çoğu zaman, kişilerin sağlıklı beslenmesini sağlamaya yardımcı olmak amacıyla toplu olarak verilmektedir. Yönetmelik, her bir hizmet kalitesinin ne zaman kullanılacağını ve ne kadar ücret ödeneceğini belirlemektedir. Hizmetlerin ücretlendirilmesi, üreticilerin kalitesine ve sağlık ve güvenlik gereksinimlerine göre belirlenmektedir. Bu nedenle, üreticilerin söz konusu hizmeti sağlaması gereken kalite standartlarının belirlenmesi önemlidir.

Yemek hizmetlerinin uygulanması, belirli gıda güvenliği prosedürleri ve yönetmelikleri kapsamında gerçekleştirilmelidir. Gıda güvenliği, başta gıdalar olmak üzere, üretimden dağıtıma kadar olan tüm yiyecek ve içeceklerin sağlıklı ve hijyenik bir şekilde sunulmasını garanti etmeyi amaçlar. Bu nedenle, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretilmiş gıdaların tüketilmesi önemlidir. Gıda güvenliği önlemleri, özellikle çocukların ve yaşlıların sağlıkları için kritik öneme sahiptir.

Sağlık Bakanlığı Yemek Hizmetleri Yönetmeliği, aşağıdaki gibi çeşitli yemek hizmetlerinin uygulanmasını kapsamaktadır:

 • Kanatlı et, balık, süt ve süt ürünleri
 • Zeytin ve zeytinyağı
 • Sebze ve meyve
 • Un, makarna, pirinç ve diğer tahıllar
 • Et ve balık ürünleri
 • Şeker ve tatlı ve şeker içerikli ürünler
 • Yağlar, margarinler ve benzeri gıdalar
 • Kahvaltılık gevrekler
 • Konserveler ve konserve gıdalar
 • İçecekler
 • Tatlılar

Yönetmelik, yemek hizmetlerinin uygulanması için çok sayıda önlem ve kurallar öngörmektedir. Bu önlemler, hizmetlerin kalitesini ve güvenliğini sağlamak amacıyla alınmaktadır. Örneğin, yönetmelik, ürettiği yiyecek ve içecekleri sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üreten üreticilere özel fiyatlandırma ve tarife uygulanmasını öngörmektedir. Ayrıca, yiyecek ve içeceklerin hijyen, sağlık ve güvenlik standartlarına uygunluk kontrolünün yapılması zorunludur. Bu standartların karşılanması, üreticinin sağlık ve güvenlik gereksinimlerine göre sürekli izin almasını gerektirmektedir. Yönetmelik, ayrıca, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretilen gıdaların tüketilmesini ve dağıtımının yapılmasını önemsemektedir.

Yönetmeliğin amacı, kişilerin sağlıklı ve hijyenik ortamlarda üretilmiş gıdaları tüketmelerini sağlamaktır. Bu amaçla, üreticilerin söz konusu hizmetleri sağlamaları gereken kalite standartlarının belirlenmesi ve bu standartların sağlanmasının takip edilmesi sağlanmaktadır. Sağlık Bakanlığı Yemek Hizmetleri Yönetmeliği, güvenli ve hijyenik yemek hizmetlerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Yönetmelik, birden çok üreticinin güvenli ve hijyenik ortamlarda üretim yapmasını sağlamakta ve kişilerin sağlıklı beslenmesini güvence altına almaktadır.

sağlık bakanlığı yemek hizmetleri yönetmeliği

Yönetmelikler

Organ Ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği. Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik. Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

Git

sağlık bakanlığı yemek hizmetleri yönetmeliği

DEVLET MEMURLARI YiYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

Yiyecek yardımı haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayan yerlerde öğle yemeği olarak ve- rilir. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan memurlara, görevlerinin diğer yemek saatlerinde de devam etmesi şartıyla üç öğüne kadar yemek verilebilir. Yemek Servisi Giderleri 1 .

Git

sağlık bakanlığı yemek hizmetleri yönetmeliği

T.C. Resmî Gazete

MADDE 2 – 1 Bu Yönetmelik, ulusal ve uluslararası afetlerde ve acil durumlarda sağlık hizmeti sunan ve bu hizmetin sunulmasıyla ilgili olan Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına, üniversitelere, kamu, özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait ve bunlar tarafından kurulan sağlık kurumkuruluşlarını ve bunların .

Git

sağlık bakanlığı yemek hizmetleri yönetmeliği

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Son Değişiklerle Beraber

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü . Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği Son Değişiklerle Beraber İlgili dokümana ulaşmak için tıklayınız. Güncelleme Tarihi 20102016. DUYURULAR. Sağlık Bakanı Koca, Türk Dünyası Tıp Kurultayı’na Katıldı .

Git

sağlık bakanlığı yemek hizmetleri yönetmeliği

Yemek Listesi

Sitemizde sizlere daha iyi hizmet verebilmek için gizliliğe uygun şekilde çerezler kullanmaktayız. Çerez politikamızı inceleyebilirsiniz Yemek Listesi Güncellenme Tarihi 16 Ağustos 2023 Sosyal Hizmetler . Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cadde No:9 ÇankayaAnkara.

Git

10 Şubat 2022 PERŞEMBE

MADDE 10 – 1 Sağlık tesisi, uzaktan sağlık hizmeti sunumu kapsamında hizmet alan kişinin kimliğini doğrulamaya yönelik gerekli tedbirleri alır. Sağlık tesisi tarafından ilaveten ikincil bir kimlik doğrulaması altyapısı veya aracı kullanılabilir. 2 Sağlık meslek mensubu, uzaktan sağlık hizmeti alan kişiden resmi .

Git

9 Nisan 2021 CUMA

Kapsam. MADDE 2 – 1 Bu Yönetmelik, Bakanlık tarafından işletilen yurtlarda barındırılacak öğrencilerde aranacak şartlar, yeni yurtların açılması, kapatılması, niteliğinin ve niceliğinin değiştirilmesi, yurtların idaresi, öğrenci disiplin işlemleri ile özel hizmet ve gece hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri kapsar.

Git

Yönetmelik

Dayanak. Madde 3 — Bu Yönetmelik; 751987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesi ve 9 uncu maddesinin c bendi ile 13121983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Git

Mevzuat Bilgi Sistemi

Madde 1 – Yataklı Tedavi Kurumlarında çeşitli hizmetlerin uygulama esaslarını, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve modern çağın icaplarına ve memleket gerçeklerine uygun, süratli, kaliteli, ekonomik bir hastane işletmeciliği sağlamakdır. Kapsam : Madde 2 – Değişik: 142005-20058720 K. .

Git

9 Nisan 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31449

a Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler. b Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalıma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayan öğrenciler. c Devlet koruması altında olan öğrenciler. ç Anne ve babası vefat etmi öğrenciler.

Git

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım
İlginizi Çekebilir